DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

 
ZEMLJOPISNI OBAVIJESNI SUSTAV DUZS-a

za ostale korisnike

Klikni na grb DUZS-a za ulazak
(ulaz za autorizirane korisnike)


UPUTE ZA KORIŠTENJE ZeOS APLIKACIJA - NOVO 

ZEMLJOPISNI OBAVIJESNI SUSTAV